Din egen tid är dyrbar

Våra priser

När du har startat ditt företag vill du troligen göra allt det som rör ditt företag. Det är intressant att göra den löpande bokföringen och spara in på redovisningsarvodet. Att sköta allt pappersarbete på egen hand ger dig en utomordentlig kontroll över det ekonomiska läget i företaget. Detta förutsätter att du är intresserad utav pappersarbete och det kräver också mycket utav din egen arbetstid.

Ett enkelt räkneexempel:

500 kr i timmen debiterar du din kund för utfört arbete. Det tar dig två timmar bokföra. Det kostar dig 500* 2 timmar = 1000 kr att bokföra själv.En anlitad konsult tar ca 500 kr i timmen och det tar 1 timme att bokföra. Kostnaden för dig blir då 500 kr. Vilket tjänar du bäst på?

Din egen tid är dyrbar. Istället för att sitta på kontoret och bokföra själv kan du arbeta med dina egna uppdrag.

Moms tillkommer på samtliga priser.