Vi hjälper dig med redovisningen

Vad är redovisning?

Redovisning är en metod att informera om ett företags eller organisations ekonomiska förhållande. Redovisning är ett begrepp som innefattar exempelvis bokföring, bokslut, rapportering, moms och deklarationer. Inom redovisningsområdet får du en anpassad lösning efter ditt behov och din verksamhet. Jag hjälper dig med bokföringen av företagets verifikationer. Kvalitén i redovisning är avgörande för ditt företags utveckling och framgång.

Bokföring

Bokföringslagen reglerar hur bokföringsarbetet ska bedrivas i ett företag.

I löpande bokföring ingår exempelvis:

Kundfakturering, Leverantörsfakturor, Löneadministration, Avstämningar, Månadsrapportering, Momsdeklaration, Skattedeklaration

Deklaration

Varje år ska din deklaration lämnas till Skatteverket.Som företagare ska du fylla i olika bilagor beroende på vilken företagsform du har. En deklaration är inte enbart en inkomstdeklaration utan kan också vara en momsdeklaration. Momsen ska deklareras varje månad, en gång i kvartalet eller en gång per år beroende på vilken omsättning du har i företaget. Som företagare har du F-skatt eller SA-skatt. Varje månad betalar du din skatt i form av en preliminär skattedebitering.Har du anställd personal ska du lämna en skattedeklaration och betala in skatt och arbetsgivaravgifter.

Bokslut

Alla företag ska avsluta sitt räkenskapsår med ett bokslut i någon form. Ett bokslut är en sammanställning av företagets löpande bokföring för en viss period. Sammanställningen visar om företaget går med vinst eller med förlust och hur stora tillgångar och skulder företaget har. Jag hjälper dig med ditt årsbokslut och med din årsredovisning. Vill du ha hjälp att skriva förvaltningsberättelsen, kan jag bistå med det.